Là một sinh viên tại Đại học Kansas tôi làm việc cho EADC - Trung tâm phân tích năng lượng và chẩn đoán. Đây là một chương trình tuyệt vời được DOE tài trợ(bây giờ gọi là IAC) cho sinh viên đại học để thực hiện kiểm toán năng lượng của nhà máy sản xuất các không gian văn phòng thương mại và sau đó cung cấp cho họ một bản báo cáo đầy đủ các cơ hội bảo toàn năng lượng (ECOS.) Một trong ECOS phổ biến nhất của chúng tôi tại thời điểm đó là:

Replace existing T12 fluorescent lamps and magnetic ballasts with energy-saving T8 fluorescent lamps and new electronic ballasts. One of the added benefits of this upgrade was the elimination of "Flicker." Though imperceptible to some, flicker can be quite problematic for sensitive individuals, causing headaches or even seizures. Flicker happens with the natural cycling of AC power, but with the higher frequency inherent in electronic ballasts, the fluorescent phosphors do not have time to dim, and therefore flicker is eliminated.

Chúng tôi đã có một công cụ hữu ích mà chúng ta có thể sử dụng để xác minh xem các chấn lưu hiện tại là từ tính hoặc điện tử. Đó là một đầu, được gọi là một cách kiểm tra hiện tượng nhấp nháy. Khi bạn quay nó dưới chấn lưu điện tử, bạn sẽ thấy một loạt các vòng tròn đồng tâm màu xám như trong video đầu tiên dưới đây.

 

However, if the existing fixture had magnetic ballasts, the flicker checker displayed choppy squares instead of concentric circles, illustrated in the video below. 

The thing is, this second video wasn't a top spinning under a fluorescent lamp with a magnetic ballast. It was spinning under a dimmed LED fixture! Once again we need to watch out for flicker in our lighting. The great news is that this time almost everyone is armed with their own personal flicker checker! No...maybe not a top. Pull out the camera on your phone and point it at the nearest LED source. If you see a series of bars or stripes on your display, the source is flickering. If not, then you have a high-quality LED with a compatible dimmer and/or driver.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.