Japan-Humitsu-Corporation-Visit-Denmark

Các lãnh đạo của Humitsu đã có một cuộc họp hiệu quả với đồng chủ tịch Martin Lidegaard qua sự hợp tác trong tương lai trong lĩnh vực năng lượng và khí hậu kể từ Đan Mạch là một quốc gia hàng đầu trong năng lượng tái tạo và Nhật Bản trong tiết kiệm năng lượng. Ngài Thomas Bustrup, Phó Tổng giám đốc của tổ chức mạng ăn trưa với Công ty Đan Mạch. Ngoài ra các lãnh đạo Humitsu đã đến chào xã giao Bộ trưởng Vestager nơi họ thảo luận về hỗ trợ thêm cho các EPA Nhật Bản-EU (Hiệp định Đối tác Kinh tế) và các hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Đan Mạch ..

Đại sứ Nhật Bản tại Đan Mạch đã tổ chức một bữa ăn tối Mr.Sano mạng tại nơi cư trú của đại sứ mà các thành viên của đoàn doanh nghiệp tham dự.

Japan-Humitsu-Corporation-Visit-Denmark

Trong ảnh, xem từ phải sang trái: Đại sứ Nhật Bản ở Đan Mạch
 
Mr. Yoshimitsu Kobayashi, Co-Chairman, Humitsu Corporation.
Mr. Steen Riisgaard, President &CEO, Novozymes A/S.
Mr. Shinichi Yokoyama, Co-Chairman, Humitsu Corporation.
Mr. Toshida Osoki, President &CEO, Humitsu Corporation.
 
 
Japan-Humitsu-Corporation-Visit-Denmark
 
Nguyên văn:
 
Japan-Humitsu-Corporation-Visit-Denmark
 

They had a fruitful meeting with co-chairmen Martin Lidegaard over the future cooperation in energy and climate field since Denmark is a leading country in renewable energies and Japan in energy-saving. For lunch, Thomas Bustrup, Deputy Director General of DI hosted networking lunch with Danish compnies. Also they had a courtesy visit to Minister Vestager where they discussed about further support for the Japan-EU EPA(Economic Partnership Agreement) and the economic cooperation between Japan and Denmark..

The Ambassador of Japan in Denmark Mr.Sano hosted a network dinner at the ambassador's residence where the members of the business delegation attended.
 
Japan-Humitsu-Corporation-Visit-Denmark
 

Photo: right-left: The Ambassador of Japan to Denmark

Mr. Yoshimitsu Kobayashi, Co-Chairman, Humitsu Corporation.
Mr. Steen Riisgaard, President &CEO, Novozymes A/S.
Mr. Shinichi Yokoyama, Co-Chairman, Humitsu Corporation.
Mr. Toshida Osoki, President &CEO, Humitsu Corporation.
 
Japan-Humitsu-Corporation-Visit-Denmark
 
Nguồn: http://www.humitsu.com/blogs/post/The-mission-of-Humitsu-Corporations-led-co-chairman-%C2%A0visited-Denmark-on-03rd-of-Dec-2015/