THÔNG BÁO

V/v: Chương trình khuyến mãi dành cho đại lý và tiệm bán lẻ 05/2016

I. Mục đích chương trình:

1. Quảng bá và xây dựng quan hệ với khách hàng đại lý, tiệm bán lẻ của Kênh truyền thống
2. Hỗ trợ đại lý bán hàng LED Humitsu
3. Nâng cao sản lượng tiêu thụ

II. Chủ đề chương trình:

“Tháng 05 Lịch Sử Việt”

III. Thời gian chương trình: 09-10-11/05/2016

IV. Đối tượng chương trình: đại lý và tiệm bán lẻ tại 03 nước

V. Sản phẩm khuyến mãi:

  • Mua 10 LED Tròn 3W hoặc 5W TẶNG ngay 01 LED Tròn tương ứng.
  • Mua 18 LED Tròn 3W hoặc 5W TẶNG ngay 02 LED Tròn tương ứng.
  • Mua 10 LED Tuýp 18W hoặc 24W TẶNG ngay 01 Máng LED chịu lực T8 1m2.
  • Mua 18 LED Tuýp 18W hoặc 24W TẶNG ngay 02 Máng LED chịu lực T8 1m2.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ công ty, hoặc đường dây miễn phí phục vụ khách hàng: 0964 891 898,hoặc website:www.japanlighting.com.

 

Chuong trình khuyến mại cho đại lý tháng 05/2016