Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Japanlighting.com - Ngày 13/10/2016 HSMA rất vui mừng khi đón nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền số: 270019 và số 270020.

Đây là thành quả công ty đạt được khi nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp. Điều này sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho khách hàng khi khách hàng dễ dàng nhận biết được sản phẩm chính hãng được Công ty HSMA phân phối.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 270019

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 270019

 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 270020

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 270020

 

Xem thêm tại link: Giấy chứng nhận