Japanlighting.com - Hệ số công suất Cosφ (gọi tắt là hệ số Cosφ) đóng vai trò rất quan trọng, có tác động và ảnh hưởng lớn đến tình trạng truyền dẫn và cung cấp điện năng trong lưới điện hay mạch điện xoay chiều, Hệ số Cosφ trong công thức tính công suất tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha là P = √3 UI,Cosφ.

Hệ số công suất Cosφ (gọi tắt là hệ số Cosφ) đóng vai trò rất quan trọng, có tác động và ảnh hưởng lớn đến tình trạng truyền dẫn và cung cấp điện năng trong lưới điện hay mạch điện xoay chiều, Hệ số Cosφ trong công thức tính công suất tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha là P = √3 UI,Cosφ.

Ở một thời điểm nhất định, nếu hệ số nâng cao thì khả năng truyền tải công suất tác dụng và điện áp nhất định, với điện áp và dòng điện nhất định, nếu hệ số nâng cao thì khả năng truyền tải công suất tác dụng của lưới điện càng cao, Hệ quả từ công thức trên I = P/√3 U,Cosφ, Ở một thời điểm nhất định, với công suất tác dụng và điện áp nhất định, nếu Cosφ thấp sẽ làm tăng dòng điện truyền dẫn, gây tổn thất nhiệt và lãng phí điện năng trên lưới điện, Ngoài ra, nó còn gây ra tổn thất điện áp, dẫn đến chất lượng điện năng kém, Vì vậy, hệ số Cosφ phải xem như là một chỉ tiêu kỹ thuật – kinh tế, phải được quan tâm, nhất là đối với lưới điện phân phối trung, hạ áp.

Theo đó, cần thiết phải lắp đặt tụ bù hạ áp đối với các trạm biến áp (TBA) phụ tải chuyên dùng sản xuất công nghiệp để nâng cao hệ số Cosφ vì hệ số Cosφ đối với các phụ tải thường rất thấp, Xét ở lưới điện phân phối cáp điện cho các khách hàng, điều này liên quan trực tiếp chất lượng, giá thành sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quan tâm đến việc nâng cao hệ số Cosφ cũng là một giải pháp quan trọng cải thiện lợi ích kỹ thuật – kinh tế của lưới điện và góp phần thực hành tiết kiệm điện, nhất là thời kỳ khó khăn trong cung ứng điện hiện nay, Để làm rõ và thực hiện nâng cao hệ số Cosφ ở các cơ sở sản xuất, cần thiết có các biện pháp tuyên truyền và giải pháp kỹ thuật sau: Tuyên truyền, giải thích cho khách hàng qua việc tính toán kỹ thuật – kinh tế, những hiệu quả cụ thể do việc tăng hệ số Cosφ mang lại.

Chất lượng điện áp ổn định, tổn thất điện năng giảm, giảm tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm, Ngoài ra, cũng nên đưa ra các số liệu về việc nâng cao chất lượng sản phẩm do cải thiện được chất lượng điện áp, giảm giá thành sản phẩm do tiết kiệm được điện năng và tăng năng suất, tăng tuổi thọ dây chuyền công nghệ do hạ thấp được dòng điện toàn phần …

Cần cam kết và thực hiện đảm bảo lợi ích kinh tế cho các cơ sở sản xuất, trên có sở lượng điện năng mà doanh nghiệp tiết kiệm được trong quá trình sản xuất do việc nâng cao hệ số Cosφ hoặc do cải tiến công nghệ sản xuất, hợp lý hóa trong quá trình sản xuất và trang bị thiết bị bù Cosφ, Lắp đặt công tơ điện tử để xác định và lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số Cosφ, Đối với các cơ sở sản xuất, động cơ không đồng bộ tiêu thụ công suất phản kháng từ lưới điện chiếm tỷ trọng khoảng 60% so với mức tiêu thụ của các thiết bị điện có điện kháng khác.

Vì vậy, có thể bù công suất phản kháng cho từng động cơ hoặc bù chung cho các thiết bị, Việc lắp đặt thiết bị bù thường tại thanh cái 0,4kV của TBA hoặc tại gian điều khiển của cơ sở sản xuất nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, Khi tính toán bù công suất phản kháng, với công suất tác dụng của phụ tải là P (kW), hệ số công suất trước khi bù là Cosφ1, hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2, Thường dùng công thức để xác định: Qb = P, (tgφ1 – tgφ2).

Ví dụ: để nâng Cosφ1 từ 0,55 lên Cosφ2 đạt 0,95 tra bảng ta có k = 1,189, Nhân với P sẽ xác định được Qb, Thực tế hiện nay, việc bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số Cosφ cho các phụ tải sản xuất được sử dụng bằng các tủ tụ bù tự động nhiều cấp theo chế độ phụ tải P và Cosφ1 ban đầu, để nâng Cosφ2 sau khi bù đạt ≥0,95, Quan tâm việc nâng cao hệ số Cosφ sẽ đem lại lợi ích kinh tế cho cả bên cung ứng điện và cơ sở sản xuất tiêu thụ điện .