Để giải đáp một số thắc mắc về hiệu quả kinh tế khi quyết định đầu tư giữa đèn LED Humitsu và đèn thông thường, Japanlighting.com xin chia sẻ một số ý kiến như sau:

Một số ví dụ tính toán hiệu quả kinh tế khi sử dụng đèn LED :

Ví dụ 1: 

a./ So sánh giữa đèn LED thay cho đèn Halogen:

 • Công suất tiêu thụ của đèn HMS-B12W: 12W
 • Công suất tiêu thụ của đèn Halogen: 50W

Mỗi bóng LED tiết kiệm được: 38W
Trung bình mỗi ngày ta sử dụng: 5 giờ
Một ngày ta sẽ tiết kiệm được: 38W x 5h = 190W ~ 0.19Kwh/1bóng đèn

Vậy sẽ tiết kiệm được: 0.19Kwh x 365 ngày = 69.35Kwh/1năm/1bóng đèn

b./ Hiệu quả kinh tế cho 1 hộ gia đình sử dụng đèn LED Humitsu

 • Sử dụng đèn HMS-B5W thay cho đèn sợi đốt.
 • Thời gian tính toán: 5 năm
 • Giá thành 01 bóng đèn LED HMS-B5W công suất 5W: 73.000 đồng
 • Giá thành 01 bóng đèn sợi đốt công suất 60W: 10.000 đồng
 • Số lượng đèn sử dụng cho 1 hộ: 10 bóng

c./ Tuổi thọ của đèn:

Hiện nay các loại đèn sợi đốt thông dụng trên thị trường đa phần là đèn Trung Quốc sản xuất, tuổi thọ trung bình khoảng 800h - 1000h sử dụng. Trung bình ngày dùng 5h thì trong 01 năm phải 2 lần thay bóng đèn duy trì nguồn sáng. Khi dùng đèn LED Humitsu trong suốt 5 năm bạn không phải thay bóng.

I./ Chi phí lắp đặt:

 • Khi dùng đèn sợi đốt

Vật liệu 10.000đ/bóng x 10bóng x 2lần x 5năm = 1.000.000 đồng
Nhân công lắp đặt 5.000đ/bóng x 10bóng x 2lần x 5năm = 500.000 đồng
Tổng cộng =1.500.000 đồng

 • Khi dùng đèn LED

Vật liệu 73.000 đ/bóng x 10bóng = 730.000 đồng
Nhân công lắp đặt 5.000đ/b x 10bóng = 50.000 đồng
Tổng cộng = 780.000 đồng

II. Chi phí vận hành:

 • Khi dùng đèn sợi đốt

Điện năng tiêu thụ 0.06kW x 5h x 365ngày x 5năm = 547.5 Kwh
Giá thành 1Kwh = 1500 đồng 
Tổng cộng 547.5 Kwh x 10bóng x 1500đ = 8.212.500 đồng

 • Khi dùng đèn LED

Điện năng tiêu thụ 0.005Kw x 5h x 365ngày x 5năm = 45.625Kwh
Giá thành 1Kwh =1500 đồng
Tổng cộng 91.25Kwh x 10b x 1500đ = 684.375 đồng

III. Tổng chi phí lắp đặt và vận hành trong 5 năm:

 • Khi dùng đèn sợi đốt: 1.500.000 + 8.212.500 = 9.712.500vnđ
 • Khi dùng đèn LED: 780.000 + 684.375 = 1.428.375vnđ
 • Chênh lệch: 8.284.125.000 đồng

Vậy chi phí tiết kiệm được nếu sử dụng đèn 10 bóng LED Humitsu thay thế cho đèn sợi đốt thông thường trong 5 năm là: 8.284.125.000 đồng.

Lưu ý: Bài toán so sánh mới chỉ tính trong thời gian 5 năm, đèn LED nếu mỗi ngày thắp sáng khoảng 8 giờ thì độ bền trên 10 năm, như vậy lợi ích kinh tế của 5 năm tiếp theo còn vô cùng lớn.

 

Ví dụ 2:

a./ So sánh giữa đèn LED thay cho đèn Compact thông thường:

 • Công suất tiêu thụ của đèn HMS-B3W: 3W
 • Công suất tiêu thụ của đèn Compact: 15W

Mỗi bóng LED tiết kiệm được: 12W
Trung bình mỗi ngày ta sử dụng: 5 giờ
Một ngày ta sẽ tiết kiệm được: 0.06Kwh/1bóng

Vậy sẽ tiết kiệm được: 21,9Kwh/1năm/1bóng

b./ Tính toán hiệu quả kinh tế cho 01 hộ gia đình:

 • Sử dụng đèn LED HMS-B3W thay cho đèn Compact.

Thời gian tính toán: 5 năm
Giá thành 01 bóng đèn LED HMS-B3W công suất 3W: 64.000 đồng
Giá thành 01 bóng đèn Compact công suất 15W: 40.000 đồng
Số lượng đèn sử dụng cho 1 hộ: 20 bóng

 • Tuổi thọ của đèn:

Hiện nay các loại đèn Compact thông dụng trên thị trường đa phần là đèn Trung Quốc sản xuất, tuổi thọ bình quân khoảng 1200h sử dụng, một số loại khác có ghi 6000h sử dụng. Trung bình ngày dùng 5h thì trong 01 năm phải 1,5 lần thay bóng đèn duy trì nguồn sáng. Khi dùng đèn LED Humitsu trong suốt 5 năm bạn không phải thay bóng.

I./ Chi phí lắp đặt:

 • Khi dùng đèn Compact

Vật liệu 40.000đ/b x 20b x 1,5lần x 5năm = 6.000.000 đồng
Nhân công lắp đặt 5.000đ/b x 20b x 1,5lần x 5năm = 750.000 đồng
Tổng cộng = 6.750.000 đồng

 • Khi dùng đèn LED Humitsu

Vật liệu 64.000 đ/b x 20b = 1.280.000 đồng
Nhân công lắp đặt 5.000đ/b x 20b = 100.000 đồng
Tổng cộng = 1.380.000 đồng

II./ Chi phí vận hành:

 • Khi dùng đèn Compact.

Điện năng tiêu thụ 0.015kW x 5h x 365ngày x 5năm =136,875 Kwh
Giá thành 1Kwh = 1500 đồng 
Tổng cộng 136.875Kwh x 20b x 1500đ = 4.106.250 đồng

 • Khi dùng đèn LED

Điện năng tiêu thụ 0.003kW x 5h x 365ngày x 5năm = 27.375Kwh
Giá thành 1Kwh = 1500 đồng
Tổng cộng 27.375Kwh x 20b x 1500đ = 821.250 đồng

III./ Tổng chi phí lắp đặt và vận hành trong 5 năm:

 • Khi dùng đèn Compact: 10.856.250 đồng
 • Khi dùng đèn LED: 2.201.250 đồng
 • Chênh lệch: 8.655.000 đồng

Vậy chi phí tiết kiệm được nếu sử dụng đèn 20 bóng LED thay thế cho đèn Compact trong 5 năm là: 8.655.000 đồng.

Lưu ý: Bài toán so sánh mới chỉ tính trong thời gian 5 năm, đèn LED nếu mỗi ngày thắp sáng khoảng 8 giờ thì độ bền trên 10 năm, như vậy lợi ích kinh tế của 5 năm tiếp theo còn vô cùng lớn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế được áp dụng tùy vào từng khu vực sinh sống của từng hộ gia đình. Tuy nhiên cách tính trên là cách tính chung để mọi người biết cách tính cho gia đình mình.

Theo: P. Kỹ thuật HSMA