Đèn bàn học LED

Tôi ra vài cửa hàng điện hỏi mua bóng đèn học, họ đều nói loại bóng LED rất hại mắt, không tin có thể đi hỏi bác sĩ và bán cho tôi bóng compact. Khi dùng thử bóng compact tôi thấy rất chói mắt và nóng. Tôi rất hoang mang, xin hỏi loại bóng đèn nào mới tốt cho mắt?

(Trịnh Thế)