Phần mềm tính toán chiếu sáng

Japanlighting.com - Eaton có một giải pháp để các nhà thiết kế và kỹ sư chiếu sáng đang tìm kiếm như một nghệ thuật, lập Phần mềm lên kế hoạch cho ánh sáng hiệu quả và chuyên nghiệp - Và đặc biệt nó hoàn hoàn miễn phí! Chúng tôi muốn nói đến phần mềm DIALux.

Lợi ích của phần mềm:

 • Tạo ra kết quả hiển thị đo ánh sáng dự kiến ​​trong foot candles hoặc LUX
 • Cung cấp các báo cáo tóm tắt chất lượng chiếu sáng chuyên nghiệp
 • Cho phép báo cáo đánh giá năng lượng
 • Lập kế hoạch cho toàn bộ tòa nhà, bao gồm cả khu vực không gian ngoài trời
 • Cho kết quả sát với tài liệu của bạn với hình ảnh hình ảnh thực tế
 • Có thể nhập bản vẽ AutoCAD để sử dụng như một hướng dẫn nền với quy hoạch vật cố ánh sáng

Bắt đầu bằng hai bước:

 1. Nhấn vào đây để tải phiên bản mới nhất của DIALux. Phần mềm DIALux hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
 2. Nhấn vào đây để tải về hàng loạt các plugin Crouse-Hinds của Eaton.

Phần mềm DIALux không bao gồm dữ liệu trắc quang. Những dữ liệu này (được gọi là một "plugin") phải được cài đặt riêng. loạt các plugin Crouse-Hinds của Eaton bao gồm các cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh trắc quang của loạt Crouse Hinds-Eaton, CEAG và Pauluhn thương hiệu của sản phẩm chiếu sáng.

Chú ý: Những người dùng đã tải về và cài đặt bất kỳ chương trình DIALux chỉ cần cài đặt hàng loạt các plugin Crouse-Hinds của Eaton. Plugin của chúng tôi sẽ làm việc với một trong hai chương trình phần mềm ánh sáng DIALux 4 hoặc DIALux EVO.

Xem thêm cách tính toán độ Lux chiếu sáng


 

Lighting Calculation Software

photometric_zip_110.jpg
Eaton has a solution for lighting designers and engineers looking for a state-of-the-art, effective and professional light planning software package – free of charge!  DIALux.
 

Benefits:

 • Generates results showing expected light readings in either footcandles or LUX
 • Provides professional quality summary reports
 • Allows for energy evaluation reporting
 • Planning for whole buildings, including outdoor spaces
 • Document your results with photo-realistic visualizations
 • Import AutoCAD drawings to use as a background guide with light fixture planning

Two Steps to Get Started:

 1. Click here to download the latest version of DIALux.  DIALux is free of charge and can be downloaded in many languages.
 2. Click here to download the Eaton's Crouse-Hinds series plugin.

The DIALux software comes without any luminaire (photometric) data.  This data (called a “plugin”) must be installed separately.  The Eaton's Crouse-Hinds series plugin includes the complete photometric database of Eaton's Crouse-Hinds series, CEAG and Pauluhn brands of lighting products.  NOTE:  Users who have already downloaded and installed any DIALux program only need to install the Eaton's Crouse-Hinds series plugin.  Our plugin will work with either DIALux 4 or DIALux EVO lighting software programs.

Biên dịch: www.japanlighting.com

Nguồn: internet