Để đánh giá chất lượng của một bóng đèn tuýp LED thì tất cả hệ thống đều phải tốt. Nếu một trong các bộ phận trên không tốt thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của đèn như: tuổi thọ thấp, ánh sáng yếu, ….

Xem chi tiết