ĐÈN LED NHẬT – VIỆC SỬ DỤNG ÁNH SÁNG CHO KHO LẠNH ĐỂ THUẬN TIỆN CHO VIỆC LƯU TRỮ, VẬN CHUYỂN, SẮP XẾP, BỐC DỠ HÀNG HÓA NGUYÊN LIỆU TRONG KHO LẠNH LÀ RẤT CẦN THIẾT. NHƯNG VẤN ĐỀ VỀ ÁNH SÁNG VÀ NHIỆT ĐỘ LÀ HAI TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁ NAN GIẢI TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP LƯU TRỮ KHO LẠNH VÀ PHÒNG ĐÔNG LẠNH.

Xem chi tiết