Xí nghiệp May Thái Hà sử dụng bóng đèn LED góp phần tiết kiệm điện và giảm chi phí sản xuất.

Đối với doanh nghiệp, tiết kiệm điện chính là tiết kiệm chi phí sản xuất, vì vậy không chỉ trong Giờ trái đất mà việc tiết kiệm diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Mỗi cán bộ, công nhân Công ty TAV ngay từ khi vào làm việc đều được quán triệt, tuyên truyền về tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện trước khi đi ăn cơm, rời nơi làm việc… Đặc biệt, Công ty đầu tư đồng bộ công nghệ hiện đại, thay thế 8.500 bóng đèn neon bằng bóng đèn LED. Vì vậy, sản lượng điện tiết kiệm được đạt 21% so với trước khi đầu tư đổi mới công nghệ. Năm 2014, Công ty tiết kiệm 6,5% sản lượng điện/sản phẩm.

Hay như tại Công ty CP May Xuất khẩu Vũng Tàu, KCN Đông Xuyên (TP. Vũng Tàu), mỗi tháng tiết kiệm được 30-40% sản lượng điện so với trước đây, chi phí tiền điện từ 60 triệu đồng/tháng giảm còn 50 triệu đồng/tháng bằng việc thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED, đổi mới toàn bộ máy may điện tử theo dạng cơ động, gắn thiết bị tiết kiệm điện vào tất cả các máy may. Theo ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu, đây là giải pháp giúp DN giảm chi phí sản xuất, giá thành trong mỗi sản phẩm, nhất là khi giá điện tăng cao như hiện nay.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của Công ty CP May Xuất khẩu Vũng Tàu đã được thay thế bằng đèn compact, đèn Led để tiết kiệm điện.
Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của Công ty CP May Xuất khẩu Vũng Tàu đã được thay thế bằng đèn LED để tiết kiệm điện.