Đề nghị mẫu đèn

Để đề nghị gửi mẫu đèn và các ấn phẩm catalogue, các đối tác vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị này. Xin cảm ơn!


 

  • Allowed file extensions to upload: *.jpg, *.png, *.gif

* Các trường bắt buộc